A A A

Protest przeciwko rozbudowie spalarni

Mieszkańcy gminy Jedlicze zebrali się przed budynkiem, w którym miała się odbyć rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej rozbudowy spalarni. Przyszli, żeby zaprotestować przeciwko planowanej inwestycji.
 
Społeczny sprzeciw wywołały plany rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Firma Raf-Ekologia zwróciła się do gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Wcześniej pozytywne opinie wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie. Mieszkańcy mają jednak nadzieję, że burmistrz Jedlicza nie dopuści do tej inwestycji. Spalarnia powstała 10 lat temu, gdy prywatyzowano rafinerię. Jedna ze spółek zajęła się unieszkodliwianiem odpadów poprodukcyjnych. Mieszkańcy nie sądzili wówczas, że z czasem zaczną tu trafiać odpady z całej Polski a nawet z zagranicy.